Zajistíme registrace národní ochranné známky ČR, mezinárodní ochranné známky, nebo ochranné známky společenství  
Více
Před podáním přihlášky ochranné známky je nutné zjistit právní stav určitého označení z hlediska prioritně starších ochranných známek, tj. prověřit zda
Více
Zajistíme prodloužení platnosti ochranné známky o dalších 10 let. Ochranná je platná 10 let od data podání přihlášky, přičemž platnost ochranné
Více
Poskytujeme odborné konzultace v oblasti průmyslově právní ochrany. Konzultace mohou probíhat elektronicky, telefonicky či formou osobní schůzky. V případě dotazů nás
Více

Zajistíme pro vás registrace ochranné známky

Kvalitní ochrana práv duševního vlastnictví je pro Vaše podnikání nezbytná. Pomůžeme Vám zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v České republice i v zahraničí, dle Vaších potřeb a požadavků. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména ve známkovém a designovém právu. Poradíme Vám rovněž v oblasti práva patentového, autorského a nekalosoutěžního.