MONITORING OCHRANNÝCH ZNÁMEK

V rámci naší činnosti také provádíme pravidelný monitoring ochranných známek. Na základě objednávky provádíme několikrát do roka pravidelné rešerše v databázích ochranných známek ve vztahu k nově přihlášeným ochranným známkám.

Prověřujeme, zda nebyla přihlášena ochranná známka, která by byla shodná či zaměnitelná s Vaším registrovaným označením.

Co služba obnáší:

  • Provedeme rešerši na známkovou čistotu pro relevantní území, při které zkoumáme přečdevším shodné a zaměnitelné, přihlášené a registrované ochranné známky účinné na relevantním území
  • Zpracujeme stanovisko doporučením

Cena služby:

  • ČR ochranná známka – 1.500,- Kč
  • Ochranná známka Evropské unie – 3.000,- Kč
  • Mezinárodní ochranná známka – 3.000,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY