Registrace ochranné známky ČR

Zajistíme registrace ochranné známky ČR

Ceny od 9.500,- Kč včetně základního správního poplatku

Co služba obnáší:

  • Provedení rešerše na známkovou čistotu
  • Komplexní příprava žádosti o registraci ochranné známky, vyplnění formulářů, příprava potřebných příloh
  • Podání žádosti o registraci ochranné známky
  • Platba správní poplatků
  • Kontrola nad správným průběhem řízení o registraci ochranné známky
  • Komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví
  • Přeposlání osvědčení o registraci ochranné známky

Ceník:

  • Základní správní poplatek – 5.000,- Kč obsahuje 3 známkové třídy
  • 1 známková třída navíc – 500,- Kč
  • Zastupování ve věci od 4.500,- Kč

 

DALŠÍ SLUŽBY