registrace OCHRANNÁ ZNÁMKA EVROPSKÉ UNIE

Zajistíme Registrace ochranné známky
Ceny od 28.000,- Kč včetně základního správního poplatku

Co služba obnáší:

  • Provedení rešerše na známkovou čistotu
  • Komplexní příprava žádosti o registraci ochranné známky, vyplnění formulářů, příprava potřebných příloh
  • Podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky
  • Včasná platba správní poplatků
  • Kontrola nad správným průběhem řízení o registraci ochranné známky
  • Komunikace s příslušnými úřady
  • Přeposlání osvědčení o registraci ochranné známky

Ceník:

  • Základní správní poplatek – 900 EUR obsahuje 3 známkové třídy
  • 1 známková třída navíc – 150 EUR
  • Zastupování ve věci – 8.000,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY