Registrace ochranných známek

Zajistíme registrace národní ochranné známky ČR, mezinárodní ochranné známky, nebo ochranné známky společenství  
Zjisti více

Rešerše

Před podáním přihlášky ochranné známky je nutné zjistit právní stav určitého označení z hlediska prioritně starších ochranných známek, tj. prověřit zda
Zjisti více

Obnovy
ochranných známek

Zajistíme prodloužení platnosti ochranné známky o dalších 10 let. Ochranná je platná 10 let od data podání přihlášky, přičemž platnost ochranné
Zjisti více

Konzultace

Poskytujeme odborné konzultace v oblasti průmyslově právní ochrany. Konzultace mohou probíhat elektronicky, telefonicky či formou osobní schůzky. V případě dotazů nás
Zjisti více