Zajistíme prodloužení platnosti ochranné známky o dalších 10 let. Ochranná je platná 10 let od data podání přihlášky, přičemž platnost ochranné známky je možné neomezeně prodlužovat.

Ochrannou známku je možné obnovit na dalších 10 let, a to podáním žádosti o obnovu zápisu v posledním roce platnosti, nejpozději však v poslední den platnosti.

V případě, že žádost o obnovu zápisu není podána do konce platnosti zápisu ochranné známky, je možné podat žádost v tzv. poshovovací 6-ti měsíční lhůtě. Za obnovu ochranné známky v poshovovací lhůtě je však nutné uhradit dvojnásobný poplatek. Pokud není ochranná známka obnovena ani v poshovovací lhůtě nenávratně zaniká. Zánik ochranné známky je následně zapsán do rejstříku ochranných známek.

Ceník:

Obnova ochranné známky v České republice

  • Správní poplatek – 2.500,- Kč
  • Zastupování ve věci – 2.000,-Kč

Obnova ochranné známky Evropské unie

  • Správní poplatek – od 1.350 EUR (dle počtu známkových tříd)
  • Zastupování ve věci – 4.000,-Kč

Obnova mezinárodní ochranné známky

  • Správní poplatky – od 653 CHF (dle počtu známkových tříd a designovaných států)
  • Zastupování ve věci – 4.000,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY