Před podáním přihlášky ochranné známky je nutné zjistit právní stav určitého označení z hlediska prioritně starších ochranných známek, tj. prověřit zda danou značku či logo již nemá registrovaná jiná osoba.

Rešerše se provádí v databázích ochranných známek, které jsou relevantní pro území, ve kterém bude požadovaná ochrana značky či loga. Rešerši je nutné provést především z důvodu, aby se v budoucnu zabránilo případnému konfliktu s existující podanou či registrovanou ochrannou známkou, která je shodná či zaměnitelná s Vaším označením či logem.

Co služba obnáší:

  • Provedeme rešerši na známkovou čistotu pro relevantní území, při které zkoumáme přečdevším shodné a zaměnitelné, přihlášené a registrované ochranné známky účinné na relevantním území
  • Zpracujeme stanovisko doporučením
  • Pokud se dané označení bude dále registrovat, je cena rešerše zahrnuta v ceně registrace ochranné známky

Cena rešeršních služeb:

  • ČR ochranná známka – 1.500,- Kč
  • Ochranná známka Společenství – 3.000,- Kč
  • Mezinárodní ochranná známka – 3.000,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY